DOWN TO EARTH

 
Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat de aarde niet onuitputtelijk is. Dit besef heeft een terugkeer naar het kleinschalige, het collectieve en de natuur tot gevolg en gaat gepaard met het streven naar duurzaamheid en met consuminderen, guerilla-tuinieren en urban farming, met slow cooking en met de revival van het bakken en breien. Het gaat daarbij in alle gevallen om een pas op de plaats.
 
De herwaardering voor het ambacht sluit hier naadloos bij aan. Het werken met klei neemt in dit opzicht een bijzondere positie in. Klei die door de kunstenaar met de blote hand bewerkt wordt, verbindt het lichaam direct met de aarde, zowel in de betekenis van globe als van grond, modder en land.
 
Het educatieve product Down to Earth gaat heel concreet in op deze nieuwe benadering van de aarde door te onderzoeken wat er verstaan wordt onder ambacht en ambachtelijkheid. Vervolgens wordt er gefocust op het materiaal klei, vanuit het perspectief van de hedendaagse keramische sculptuur. Toegepaste keramische kunst blijft buiten beschouwing. Uiteindelijk zullen leerlingen zo goed geïnformeerd zijn, dat ze op een originele manier met klei aan de slag kunnen.
 
Down to Earth heeft de vorm van een meervoudig full colour vouwblad (8 A3 pagina’s, gevouwen naar A4) met een gratis te downloaden docentenhandleiding en een logboek voor de leerlingen. Het product is geschikt voor leerlingen in onder- en bovenbouw, voor leerlingen van vmbo, havo, vwo en mbo en voor het vak CKV (nieuwe stijl) en Kunst Beeldend.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8

Down to Earth bestellen
 
Een pakket met 15 exemplaren van het vouwblad kost 35,00 € (incl. verzendkosten)
 
Bestel Down to Earth
 
Bij Down to Earth horen ook twee documenten, die je gratis kunt downloaden door op de tab Downloads in het menu links te klikken.